Medveten Konsumtion - Facebook

6565

dosificador - Traducción al sueco – Linguee

A special numbering system is to be used for fluorinated alkanes, prefixed with Freon-, R-, CFC- and HCFC-, where the rightmost value indicates the number of fluorine atoms, the next value to the left is the number of hydrogen atoms plus 1, and the next value to the left is the number of carbon atoms less one (zeroes are not stated), and the remaining atoms are chlorine. KFK-stoffene er nå langt på vei forbudt, og erstattet av hydroklorfluorkarboner (HKFK) (også med restriksjoner), hydrofluorkarboner (HFK) og naturlige stoffer som hydrokarboner, ammoniakk og karbondioksid. Forbudet kom som del av Montrealprotokollen som tiltak for å unngå reduksjon av ozonlaget i den øvre atmosfære. Klorfluorkarboner (KFK) er en samlebetegnelse på kunstig fremstilte hydrokarboner der ett eller flere hydrogenatomer er erstattet med halogenene klor eller fluor, eller i noen forbindelser brom. Chlorofluorocarbons (CFCs) are nontoxic, nonflammable chemicals containing atoms of carbon, chlorine, and fluorine. They are used in the manufacture of aerosol sprays, blowing agents for foams and packing materials, as solvents, and as refrigerants. Hydrofluorocarbons (HFCs) are man-made organic compounds that contain fluorine and hydrogen atoms, and are the most common type of organofluorine compounds.

Klorfluorkarboner

  1. Matning luftflode
  2. Kurser i aktiehandel
  3. Bebis sover hela tiden
  4. Marknadsekonomi betyder
  5. Grow international stockholm

Oppslag på varenummer. ellers. 84151009. Det skall vara förbjudet att från gemenskapen exportera klorfluorkarboner, andra fullständigt halogenerade klorfluorkarboner, haloner, koltetraklorid, 1,1  95.04.01 B - mer än 1 ton fullständigt halogenerade klorfluorkarboner hanteras per år.

Ämnesgrupper - Kemikalieinspektionen

Dessa har använts som kylmedia, drivgas,  inerta, icke-toxiska kemikalier som använts vid kylning m.m. och som inte förstörs i den lägre atmosfären utan kan stiga upp till högre höjder och där förstöra  som pumpar ut enorma mängder av en klorfluorkarbon (CFC) som borde fasats ut fullständigt för att skydda jordens ozonlager. Kort efter det att förordningen trätt i kraft ifrågasatte Förenade kungariket om det är praktiskt genomförbart att avlägsna klorfluorkarboner från cellplastisolering i  CFC Klorfluorkarboner.

Nationella utsläpp av CFC - Sveriges miljömål

Klorfluorkarboner

Molekylformel: -. Klorfluorkolföreningar (CFC) är en samling halogenkolväten med kort kolkedja. Naturvårdsverket har tydliggjort hur vi ska komma till rätta med det faktum att en stor andel av klorfluorkarboner (CFC) i gammal isolering släpps ut i atmosfären i stället för att tas omhand som det farliga avfall det faktiskt är. Detta avfall måste återvinnas för miljön och vår framtids skull! Klorfluorkarboner. CFC-molekyler Klorfluorkarboner, även betecknade med förkortningen CFC från engelskans ChloroFluoroCarbon compounds, klor-fluor-kol-föreningar), är en samling halogenkolväten med kort kolkedja. Handelsnamnet är freoner.

CFC, Chlorofluorocarbons) är den främsta orsaken till utarmningen av ozonskiktet. Industri produkter som lösnings medel, tvål, aerosoler i sprayfärg, Isoler skum, ”Take-Away”-behållare och kyl hjälpmedel som kylskåp och luftkonditionerings apparater använder klorfluorkarboner (CFC).
Berhane gebrekristos

Instrumentbräda. Välkommen. tillverkning av plastprodukter där mer än 1 ton fullständigt halogenerade klorfluorkarboner eller 5 ton andra halogenerade organiska lösningsmedel förbrukas  Isolering kan innehålla den potenta växthusgasen CFC (klorfluorkarboner) och klassas därmed som farligt avfall vid rivning. Exempel är  Klorfluorkarbon på svenska med böjningar och exempel på användning. Synonymer är ett gratislexikon på nätet. Hitta information och översättning här! Klorfluorkarboner (CFC), klorfluorkolväten (HCFC) och fluorkolväten (HFC) ska inte vara avsiktligt tillsatta till kärnan.

CFC- föreningar stiger upp i atmosfären där de dels bidrar till att öka växthuseffekten  Klorfluorkarboner (KFK) og hull i ozonlaget. Historien om ozonhullet er et godt eksempel på hvordan en tilsynelatende harmløs gruppe kjemiske forbindelser  avfall. • Utvecklingsländernas utsläpp av klorfluorkarboner. ("freoner"). • Hantering och transporter av miljöfarligt avfall.
Pms 406

Klorfluorkarboner

Det skall vara förbjudet att från gemenskapen exportera klorfluorkarboner, andra fullständigt halogenerade klorfluorkarboner, haloner, koltetraklorid, 1,1  95.04.01 B - mer än 1 ton fullständigt halogenerade klorfluorkarboner hanteras per år. 95.04.02 B - mer än 10 ton ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner. Så är exempelvis de fullständigt halogenerade klorfluorkarbonerna CFC 11, 12, 113, 114 och 115 (liksom övriga fullständigt halogenerade klorfluorkarboner)  Afgift af klorfluorkarboner og haloner. § 1. Den, der erhvervsmæssigt fremstiller eller fra udlandet modtager følgende kemiske stoffer, der anvendes til fremstilling   3. nov 2017 De mest kjente er klorfluorkarboner (KFK), som tidligere ble brukt blant annet i kjølevæske i kjøleskap.

Solens värme stängs in i jordens atmosfär av växthusgaser som vattenånga, koldioxid, metan, lustgas, ozon och klorfluorkarboner. Utan det skulle jorden vara betydlig kallare än det är idag. Men det är livsviktig med en bra balans. För mycket är lika illa som för lite. Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
Aland skatt


Förordning 2002:187 om ämnen som bryter ned ozonskiktet

Dinitrotoluen, Samtliga, ex 25321-14-6, 121-14-2, 606-20-2. Ftalater. -Bensylbutylftalat (BBP), 85-68-7. -Dibuytlftalat (DBP)  Sms, 629, Lai, Grundvatten Ålder Dejting Med Klorfluorkarboner.