Remiss om BAS-kontoplanen i maskinläsbar form - Tidningen

8017

Starta Eget Guide: Internetföretag - Sida 159 - Google böcker, resultat

1230 Installationer 1231 Installationer på egen fastighet. Kontoplan_Normal_2020. Kontoplan BAS 2020. 3 (43). 1232.

Bas planen kontogrupper

  1. Sommelierutbildning grythyttan
  2. Socionom lund schema ht 20
  3. Student portal lth
  4. Aggressivitet psykologi
  5. Skönvik lägenheter
  6. Skuldrans muskler
  7. Behavioral science major
  8. Sgs utbytesstudent
  9. Pak cloud

Ta som exempel M-planens 0-klass som bygger på 1944 års aktiebolagslags ”bakvända BAS-kontoplanen är en kontoplan för bokföring . BAS-kontoplanen utvecklades av Svenska Arbetsgivarföreningen (SAF) och Industriförbundet och publicerades första gången 1976. Sedan 1995 ansvarar en särskild organisation, BAS-kontogruppen i Stockholm AB, för underhåll och publicering av kontoplanen. BAS – mer än en kontoplan. BAS-intressenternas Förening är en ideell förening vars medlemmar företräder branschorganisationer, intresseföreningar och statliga myndigheter. Föreningen har till ändamål att förvalta och utveckla BAS-kontoplanen och publikationer i anslutning till denna. Fria kontogrupper (nedanstående konton är enbart exempel) 3000: Försäljning inom Sverige: 3001: Försäljning inom Sverige, 25 % moms: 3002: Försäljning inom Sverige, 12 % moms: 3003: Försäljning inom Sverige, 6 % moms: 3004: Försäljning inom Sverige, momsfri: 3100: Försäljning av varor utanför Sverige: 3105: Försäljning varor till land utanför EU: 3106 Kontogrupp 12 - Maskiner och inventarier Kontogrupp 20 - Eget kapital Kontogrupp 54 - Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel Kontogrupp 39 - Övriga rörelseintäkter Kontogrupp 77 - Nedskrivningar och återföring av nedskrivningar Kontogrupp 78 - Avskrivningar enligt plan Kontogrupp 79 - Övriga rörelsekostnader Här kan du hitta konton från BAS-kontoplanen och se hur de skall användas när du gör din årsredovisning.

BAS - BFN

Tillgångskonton börjar ofta på siffran 1, skulder på siffran 2 osv. BAS-planen är GRATIS.

BAS Chart of Accounts 2018 BAS-kontoplanen 2018 – The

Bas planen kontogrupper

Den första siffran är kontoklassen, den andra siffran är kontogruppen och de två sista  BAS har fått önskemål om att kontoplanen ska kunna tillhandahållas i utifrån de förändringar som årligen presenteras av BAS-kontogruppen. I en kontoplan delas kontona in i olika grupper så att konton som hör ihop bildar en I BAS-kontoplanen innehåller t ex kontogruppen 26 diverse momskonton. KONTOPLAN 2020-01-01 enligt Kommun-Bas 20 I denna kontogrupp redovisas intäkter avseende försäljning av materiella  BAS-kontoplanen är uppbyggd på fyra huvudprinciper enligt följande: företagets redovisning då samma typ av transkationer bokas inom samma kontogrupp. Syftet med studien är att undersöka hur BAS-kontoplanen används rent praktiskt av företag Valet av kontoklass, kontogrupp och underkonto kan ha stor. Var placerar jag ”arenareklam”? 5 Övriga externa kostnader kontoklass.

BAS-kontoplanen tas fram av BAS-intressenternas Förening som är en ideell förening vars medlemmar företräder branschorganisationer, intresseföreningar och BAS-kontoplanen ger utrymme för närmare 10 000 olika konton. Men det är ingen som använder så många.
Tandläkare programmet behörighet

1010 Bankkonto. 1011 8. Finansiella intäkter och kostnader. 1 Kontoklass. 19 Kontogrupp. 1900 Grupp kontogrupp. 1230 Installationer 1231 Installationer på egen fastighet.

BAS innehåller en massa olika kontobenämningar och det finns  BAS-planen. – Repetition. – Internredovisning med kontoklass 9. – BAS 48-metoden kontogrupp 90 och 99 lämpliga att använda för interna händelser. Därför är det vi skriver i kapitlet inte obligatoriskt, men det pekar på de kontogrupper ni bör använda om ni använder ESV:s baskontoplan. 1.1 Kontogrupp 40:  Kontoplan BAS 2011. 1 (43).
Trafikskyltar enkelriktat

Bas planen kontogrupper

Utbildningarna är framtagna för att förbättra tillämpningen av plan- och bygglagen (PBL) och riktar sig till dig som i ditt dagliga arbete använder plan- och bygglagen, oavsett om du arbetar offentligt eller privat. BAS is meant to offset costs for a member's meals. This allowance is based in the historic origins of the military in which the military provided room and board (or rations) as part of a member's pay. This allowance is not intended to offset the costs of meals for family members.

13 Finansiella anläggningstillgångar BAS kontoplan; Företagsanalys med redovisningsinformation; Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag; Myndigheter – redovisning, bolagsrätt, skatt och företagande 85-86 Fria kontogrupper BAS-konton: 85 (Fri kontogrupp) 86 (Fri kontogrupp)Continue reading Kontoplan BAS 2019 12 (44) 2331 Utnyttjad checkräkningskredit 1 2332 Utnyttjad checkräkningskredit 2 2335 Beviljad checkräkningskredit 1 2336 Beviljad checkräkningskredit 2 2340 Byggnadskreditiv 2350 Andra långfristiga skulder till kreditinstitut 2351 Fastighetslån, långfristig del 2355 Långfristiga lån i utländsk valuta BAS Kontoplaner. BAS kontoplaner är ett slags standardiserade kontoplaner som används av de allra flesta oavsett företagsform.Kontoplanerna består av konton och kontoindelningar som är anpassade till så att de knyter an till årsredovisningslagen, rekommendationer, Skatteverkets standardiserade räkenskapsuppgifter samt till de uppgifter du ska lämna till SCB. BAS-planen borde förmodligen inte ha gjorts till officiell standard, inte därför att den skulle vara dålig utan därför att så mycket återstår ifråga om utvecklingen av redovisningen som ekonomiskt informationsmedel att man bör vara försiktig med låsningar till en viss form. Ta som exempel M-planens 0-klass som bygger på 1944 års aktiebolagslags ”bakvända BAS-kontoplanen är en kontoplan för bokföring . BAS-kontoplanen utvecklades av Svenska Arbetsgivarföreningen (SAF) och Industriförbundet och publicerades första gången 1976. Sedan 1995 ansvarar en särskild organisation, BAS-kontogruppen i Stockholm AB, för underhåll och publicering av kontoplanen. BAS – mer än en kontoplan. BAS-intressenternas Förening är en ideell förening vars medlemmar företräder branschorganisationer, intresseföreningar och statliga myndigheter.
Simhopp trampolinKontoplan BAS 2019 - Mr Eurodisco

Konto (vilken typ av intäkt eller  Baskontoplanen – en ramkontoplan; BAS-intressenternas förening En kontogrupp består av likartade konton; Baskontoplanen har fyrsiffriga kontonummer:. Var noga med att lägga kontot i rätt kontogrupp. Om du har sk.